Stichting MENDINA zet zich in voor armoedebestrijding en dierenwelzijn.

Mendina heeft als doel op drie vlakken hulp te verlenen: voor Mens, Dier en Natuur. Dieren spelen een belangrijke rol in onze samenleving en ze zijn vaak geheel afhankelijk van de mens.
De Stichting Mendina beantwoordt aan een dringende behoefte in onze maatschappij, door gratis hulp te verlenen aan dieren in nood. Deze kosteloze verzorging van zieke dieren in een dierenkliniek in Eindhoven komt ten goede aan het dierenwelzijn en is tegelijkertijd een vorm van armoedebestrijding.

Kansarmen, eenzamen, bejaarden en zieken moeten zich soms het eten uit de mond sparen om hun dier te kunnen laten verzorgen. Als een dier ziek wordt gaat men vaak niet naar een dierenarts, omdat de kosten hiervan voor eigen rekening zijn. Het dier lijdt enorm totdat het uiteindelijk sterft of er wordt overgegaan tot gedwongen euthanasie . Een simpele inenting of een kleine operatie is soms genoeg om het dier te redden, maar deze ingrepen kosten veel geld. Deze groep kansarmen verliest dan ook nog eens hun enige vriend die ze vaak hebben. Een dubbel verlies en onnodig veel leed voor mens en dier.

Indien het baasje een minimum maandinkomen heeft kan een aanvraag om hulp ingediend worden via het secretariaat. Voor dringende hulpverlening zal er een spoedberaad door het bestuur worden georganiseerd.


Let op: Sinds Covid-19 hebben wij te kampen met zwaar tegenvallende inkomsten uit giften en sponsoring uit het bedrijfsleven en moeten wij helaas keuzes maken wie wel en wie niet geholpen kan worden door de stichting.
Wij hopen op uw begrip, ook wij zijn nu eenmaal afhankelijk van giften van derden en krijgen geen overheidssteun.
Al onze medewerkers verlenen hun steun op vrijwillige basis en krijgen geen vergoedingen.