De Stichting MENDINA is een NGO van openbaar nut, die wat betreft haar financiering afhankelijk is van sponsoring en donaties.
Ook U kunt helpen via een donatie of sponsoring van producten o.i.d. zodat we samen kunnen strijden voor het welzijn van mens, dier en natuur.

Door een donatie

Voor een donatie-gift van 50 euro wordt u beschermend lid van de Stichting MENDINA en blijft u op de hoogte van onze activiteiten en projecten.

U kan storten op NL55INGB0009321118 op naam van de Stichting MENDINA, met vermelding gift/donatie.


Door een legaat

Een legaat is een testamentaire beschikking waarbij de erflater een gedeelte of het geheel van zijn goederen schenkt aan een persoon of organisatie. Deze beschikking kan opnieuw ingetrokken worden.
Een legaat is bijgevolg enkel van kracht in geval van overlijden. Het verschil met een gift bestaat erin dat de persoon bij leven, met een gift onmiddellijk en onherroepelijk afstand doet van zijn goederen.
Wij raden u echter aan - hoewel dit niet absoluut noodzakelijk is - uw notaris te contacteren.

Een handgeschreven testament (holografisch testament) is geldig op voorwaarde dat dit document volledig eigenhandig opgesteld, gedateerd en ondertekend is en is afgegeven bij uw notaris onder de vorm van een codicil bij een testament.
Voorbeeld verkrijgbaar bij de stichting.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact met ons op!Wilt u meewerken aan onze projecten?
Wilt u een kledingdepot opstarten in uw regio?
Wilt u uw steentje bijdragen aan onze doelstellingen?
Wilt u vrijwilliger worden van onze stichting?


Laat ons helpen door samenwerking!


Heeft u nog goede draagbare kleding, schoenen, speelgoed, linnengoed, rolstoelen, revalidatiematerialen ?

Bel, E-mail of schrijf ons voor meer informatie:

Email: info@stichting-mendina.nl
Website : www.stichting-mendina.nl

K.v.K: 17145485
Btw nr: NL-8106.84.494.B01

NL55INGB0009321118