Stichting MENDINA zet zich in voor de laatste wens van terminale kinderen.

De mens staat centraal in onze stichting.

Mendina benut dan ook alle mogelijkheden om kinderen die terminaal (stervende) zijn te helpen. Om even de dagelijkse pijnen, angsten en verdriet te kunnen vergeten, proberen wij hun wensen te vervullen. De ouders dragen vaak jarenlang de extra kosten voor medicatie, verpleging en aanpassingen in het huis. De minderbedeelden in onze maatschappij hebben het daardoor zeer moeilijk en moeten elke euro tot 10 maal omdraaien. De onvervulde kinderwensen vormen een grote teleurstelling voor het stervende kind zelf en voor de ouders, die heel hun leven achter blijven met dit knagend verdriet. Dit heeft soms een geestelijke onstabiliteit tot gevolg.

Wij willen in overleg met de specialisten en de hulpverleners kijken of we samen met het kind, zijn of haar laatste wens in vervulling kunnen laten gaan. Bijvoorbeeld: een ballonvaart, een cruise, vliegtuigen bekijken op Schiphol, een ontmoeting met hun idool of bekende Nederlander… Wij zorgen dan ook voor speciaal vervoer en begeleiding.


Help Stichting Mendina Foundation om de werking te garanderen voor nu en in de toekomst.
Doneer vandaag nog een bijdrage. Wij zijn namelijk geheel afhankelijk van giften, sponsoring en nalatenschappen.