Aleksandra Ogintiene(65)


Via via hoorden we dat er schrijnende toestanden bestonden onder de gepensioneerde mensen in dat land.
Velen hebben heel hun leven keihard moeten werken om in leven te kunnen blijven.
Als dank voor hun keiharde inzet krijgen ze van de staat een schamel pensioen van ongeveer 200 Lt, dat is omgerekend 57 euro per maand.
Uiteraard hoeven wij hier geen tekeningetje bij maken. Indien u zelf een gezond verstand heeft kunt u op uw beide handen uitrekenen dat dit belange na niet genoeg is om fatsoenlijk te eten, laat staan lichaamsverzorging.

Velen hebben geen verzekering tegen ziekenhuiskosten en medicatie omdat ze het gewoon niet kunnen betalen.
Dit jaar (mei) komt Lithouwen in de Eurpese Unie. Lithouwen heeft ongeveer 3,5 miljoen inwoners en ligt ongeveer 1500 km ten oosten van ons land. In Nederland een welvaart van sociale voorzieningen.
In Lithouwen armoede en tragedie onder de gepensioneerden.

We zijn op zoek gegaan naar een organisatie die mee zou willen werken aan het bedelen van tweedehands kleding onder deze bevolkingsgroep.
Onderhandelingen daarover zijn nog steeds gaande. Tijdens deze onderhandelingen kwamen er verhalen los van het leven in Lithouwen onder de gepensioneerde bevolkingsgroep.
Geraakt waren we door het verhaal van Aleksandra Ogintiene (geb.1939) uit Klaipeda, Haar man was gestorven en heeft verder geen kinderen of familieleden die haar kunnen ondersteunen.
Van haar 57 euro pensioensgeld dat ze maandelijks van de staat ontvangt kan ze maar net in leven blijven.
Het is voor haar noodzakelijk om te bedelen op straat of statiegeldflesjes en papier te verzamelen om een broodje te kunnen kopen.
Doordat ze zichzelf niet goed heeft kunnen verzorgen is ze ziek geworden en heeft ze al een lange tijd problemen met de nieren
. Haar klachten werden steeds erger alleen een operatie zou haar kunnen redden van een pijnlijke trage dood.
Maar dat kost geld en dat had ze niet. Toen wij dit hoorden zijn we haar gelijk gaan bezoeken en hebben haar de garantie gegeven dat ze geholpen zou worden op de kosten van onze stichting.
Een ingreep van ongeveer 300 euro (inclusief medicatie en verzorging) heeft haar kunnen redden.
Je moet toch wel een onmens zijn om iemand te laten sterven voor 300 euro. Inmiddels is ze geopereerd en heeft ze zich goed hersteld.
Ze is zo dankbaar dat ze regelmatig voor ons allen een kaarsje laat branden in de plaatselijke kerk.
Ze weet dat er nu ook mensen bestaan die niet alleen maar op rijkdom uit zijn maar ook daadwerkelijk anderen helpen die in nood verkeren.
Haar verhaal is een van de velen, graag zouden we nog meer mensen willen helpen. U kunt mensen zoals Aleksandra helpen door sympathiserend donateur te worden van onze stichting.