Rolstoeltransporten naar de binnenlanden van Tunesie.
Hoeveel inmiddels? 639 rolstoelen, 68 rollators, 24 paar krukken, 16 po-stoelen, etc.....


Regelmatig verzorgt onze stichting in samenwerking met Stichting Tunesie Communicaties rolstoeltransporten richting Tunesie.
Waarom Tunesie? omdat we een transportfirma hebben gevonden in Belgie die gratis de hulpgoederen meeneemt .
Deze firma rijdt meestal met een lege vrachtwagen naar Tunesie om met volle vracht terug te komen naar Belgie.
Dankbaar maken we positief gebruik van deze firma en hebben we regelmatig een transport van rolstoelen en anderen medische materialen.
Af en toe ontvangen we foto's en bedankjes van mensen die een rolstoel hebben mogen ontvangen.
Enkelen plaatsen we dan ook op de site. Door onze goede contacten met grote firma's krijgen wij regelmatig aanbiedingen van "gebruikte" rolstoelen die in perfecte staat verkeren.
Wij halen ze op onze kosten op met een vrachtwagen, maken ze schoon, stockeren het en laden ze in voor transport richting Tunesie.
Stichting Tunesie Communicaties speelt een belangrijke rol op de plaats van bestemming.
Daar worden mensen uitgekozen die in aanmerking komen voor een gratis rolstoel of andere materialen.
Velen kunnen daardoor weer op straat komen en kunnen ze zich verplaatsen naar bijvoorbeeld de markt, winkel etc...
Stel u voor dat u gehandicapt bent en geen middelen heeft om u te verplaatsen.
Hoe zou u uw dagen invullen en vooral hoe zou u zich voelen? Mobiliteit is belangrijk voor deze groep mensen, het gaat vereenzaming tegen en zorgt weer voor een beetje levensvreugde.
Het deelnemen aan de maatschappij en het maken van vriendschappen is voor hen een dankbare invulling van de dag.
Wij willen uit naam van allen u bedanken voor uw steun. Zonder uw steun kunnen wij geen rolstoelen ophalen, stockeren e.d.
Bedankt voor het tonen van uw goed hart. Samen helpen we anderen die het minder hebben dan wij.

Stichting Mendina is een onafhankelijke organistatie en zet zich in voor medemensen in nood, ongeacht huidskleur, etnische afkomst of geloofsovertuiging.

Ten slotte enkele foto's van personen die een rolstoel hebben mogen ontvangen.